MOPO

Lý do chọn MOPO

Lời hứa của MOPO

Với phương pháp tiếp cận giá trị gia tăng cho phép MOPO cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng theo một cách nhanh hơn, đơn giản và thân thiện hơn bao giờ hết. Và đó cũng là một lợi thế cạnh tranh của chúng tôi. 

Công nghệ tốt nhất - Trang thiết bị cấp 1 tốt nhất có nghĩa là chất lượng cao nhất cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi cũng dễ dàng truy cập vào mọi công nghệ năng lượng tái tạo có sẵn trên thị trường. Với phương pháp công nghệ tốt nhất, chúng tôi cam kết sẽ mang đến một sản phẩm tốt nhất, mang một chất lượng cao nhất cho khách hàng.

Giao hàng nhanh nhất - Chúng tôi cam kết rút ngắn thời gian nhiều nhất có thể trong quy trình. Điều này có nghĩa là bạn sẽ đạt được tốc độ nhanh hơn, là bạn sẽ bắt đầu thấy tiết kiệm nhanh hơn so với những sản phẩm khác trên thị trường. Điều này không có nghĩa là chúng tôi sẽ hy sinh chất lượng của mình. 

Chi phí thấp nhất - các tùy chọn tài chính linh hoạt và các ưu đãi, chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng của chúng tôi chi phí thấp nhất có thể trong khi vẫn duy trì các sản phẩm chất lượng cao nhất. 

Tất cả trải nghiệm đều được cá nhân hoá - chúng tôi - dựa trên nhu cầu / sở thích của mỗi gia đình/ doanh nghiệp là khác nhau, tối đa hoá hiệu suất của khách hàng.  Lấy khách hàng làm trọng tâm là điều chúng tôi luôn muốn hướng đến đầu tiên. Với sự hỗ trợ khách hàng trọn đời của chúng tôi, chúng tôi sẽ luôn ở đó khi bạn cần chúng tôi.  

Dịch vụ 24/365 tại bất kỳ địa điểm nào -  Dễ dàng, khả năng tiếp cận nhanh chóng và thuận tiện là yếu tố quyết định tới trải nghiệm tốt nhất của khách hàng.  

Mô hình kinh doanh của chúng tôi  

Chúng tôi tham gia vào ngành năng lượng tái tạo với cách tiếp cận mới cho phép chúng tôi cung cấp công nghệ tuyệt vời với chi phí thấp hơn với tốc độ nhanh hơn - và chúng tôi chuyển những khoản tiết kiệm đó cả về thời gian và chi phí cho khách hàng.

Tại MOPO, chúng tôi tập trung vào việc kiểm soát các yếu tố sau: Vị trí (sẵn có), Công nghệ (chất lượng), Thời gian (tốc độ), Chi phí (tiết kiệm) và Trải nghiệm khách hàng (cá nhân hóa).

Giá trị cốt lõi