MOPO

Liên hệ

CÔNG TY TNHH POWERNHEAT

Địa chỉ USA:
303 Greenwich Street
New York, NY 10013
+1(646)-400-3006

Địa chỉ Việt Nam: Tầng 4, Lô I3B-1, Đường N6, Khu Công nghệ cao Sài Gòn, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (+8428) 71 099 811

Email: sales@powernheat.com

 

MẪU LIÊN HỆ
 
Gửi