MOPO

Hệ thống lưu trữ năng lượng container CBESS cho Kinh doanh

 
 
 
GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN HIỆU QUẢ

GIẢI PHÁP: Tiết kiệm chi phí sử dụng năng lượng điện bằng Hệ thống lưu trữ năng lượng container CBESS;

 • Đơn vị cung cấp:                          Công ty Cổ phần Powercentric
 • Dung lượng của Hệ thống:          1.058 kWh
 • Công suất của hệ thống:               500 kW

1.  CƠ SỞ TÍNH TOÁN:

 • Căn cứ hóa đơn tiền điện hàng tháng
 • Căn cứ thời gian làm việc của công ty
 • Căn cứ thông tin tìm hiểu qua đối tác

2.   GIẢI PHÁP

 • Nạp năng lượng điện cho CBESS trong giờ thấp điểm (giá điện thấp) và giờ bình thường (giá điện bình thường)
 • Xả năng lượng điện lưu trữ CBESS để cung cấp điện cho doanh nghiệp trong giờ cao điểm (giá điện cao)

3.  THÔNG SỐ TÍNH TOÁN

 • Dung lượng của CBESS  : 1.058 kWh
 • Công suất của CBESS      : 500 kW
 • Bên Powercentric tính toán sơ bộ như sau:

STT

Khung giờ

Phân loại

giờ

Trạng
thái

Giá điện của EVN        (VND)

Dung lượng điện tiêu thụ
(kWh)

Chi phí mua điện khi sử dụng hệ thống lưu trữ
(VND)

Chi phí mua điện không sử dụng hệ thống lưu trữ
(VND)

1

Từ 0h
đến 4h

Giờ
thấp điểm

Nạp

1,622

1,058

1,716,076

 

2

Từ 9h30
đến 11h30

Giờ
cao điểm

 Xả

4,586

1,058

 

4,851,988

3

Từ 12h
đến 16h

Giờ
bình thường

Nạp

2,666

1,058

2,820,628

 

4

Từ 17h
đến 20h

Giờ
cao điểm

Xả

4,586

1,058

 

4,851,988

 

TỔNG TIỀN

 

 

 

4,536,704

9,703,976

Khi khách hàng sử dụng Hệ thống lưu trữ năng lượng điện, khách hàng sẽ tiết kiệm được: 5,167,272 vnd/ngày ⸟ 1,718 tỷ đồng/năm.

 4.  PHÂN TÍCH CÁC PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ

4.1. Phương án: Khách hàng đầu tư

 • Dự kiến Khách hàng thu hồi vốn sau 5,5 năm và hệ thống sử dụng trên 15 năm
 • Ngoài ra, sau khi hệ thống không sử dụng nữa, công ty Powercentric sẽ cam kết mua lại với giá trị 5% đến 10%

4.2.   Phương án: Công ty Powercentric đầu tư

 • Công ty Powercentric đầu tư toàn bộ
 • Khách hàng hưởng 10% Chi phí tiết kiệm điện:
  10% * (1.718.000.000 vnd/năm) = 171.800.000 vnd/năm
 • Công ty Powercentric hưởng 90% chi phí tiết kiệm điện còn lại

5.  PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT: PHƯƠNG ÁN KHÁCH HÀNG ĐẦU TƯ

Với các phương pháp tính toán trên, công ty Powercentric chưa kể đến lợi ích khi hàng năm giá điện sẽ tăng 3% đến 5%

 Bạn đang quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi, vui lòng NHẤP VÀO ĐÂY!